Pożyczki dla przedsiębiorców z Powiatu Słubickiego - utworzenie Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego Odra w Słubicach.

28.09.2006

W dniu 28 września 2006 roku Starostwo Powiatowe w Słubicach podpisało umowę o utworzenie i prowadzenie Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Odra". Zawarcie umowy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a Starostwem Powiatowym w Słubicach umożliwia mikro i małym przedsiębiorcom Powiatu Słubickiego dostęp do pożyczek na rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. SFP "Odra" powstał w oparciu o założenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw finansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i stawia do dyspozycji przedsiębiorców łączny kapitał w wysokości 17,2 mln zł.

Pożyczki oferowane przez SFP "Odra" mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz środków obrotowych w kwocie maksymalnej do 120 tys. zł i okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską - 5,56% (stan na dzień 31.08.2006).

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców Powiatu Słubickiego do Punktu Obsługi Funduszu (POF), który znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Słubicach.

Szczegółowe informacje na temat oferty oraz warunków udzielania pożyczek w ramach SFP "Odra" znajdują się na podstronie Funduszu Odra.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej