Ogólnoświatowa konferencja krajów OECD

26.03.2006

Ogólnoświatowa konferencja krajów OECD pt. "Lepsze finansowanie przedsiębiorczości i wzrostu sektora MSP" - BRAZYLIA.

Ogólnoświatowa konferencja krajów OECD pt. "Lepsze finansowanie przedsiębiorczości i wzrostu sektora MSP", miała miejsce w stolicy Brazylii dniach 26-30 marca 2006. Polski system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych został wysoko oceniony przez OECD jako przykład do naśladowania przez inne kraje.

Globalna Konferencja OECD poświęcona lepszemu finansowaniu rozwoju przedsiębiorczości i MSP odbyła się w BRASILII w dniach 27-30 marca 2006 r. Spotkanie to, zwołane w ramach Procesu Bolońskiego OECD dotyczącego polityki wobec MSP i przedsiębiorczości, odbyło się z udziałem głównych zainteresowanych stron - małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), kręgów finansowych oraz wyższych rangą urzędników rządowych z krajów członkowskich OECD, jak również z państw nie zrzeszonych. W konferencji uczestniczyło 800 osób z 40 krajów.

Podczas konferencji Barbara Bartkowiak przedstawiła polski system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, jego doświadczenia i dobre praktyki we wspieraniu przedsiębiorczości. Po powrocie z konferencji Barbara Bartkowiak powiedziała: "Środowisko funduszy pożyczkowych i poręczeniowych powinno być zadowolone z dotychczasowego dorobku, ale głównie zmotywowane do dalszego efektywnego działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Potwierdzam, że na tle innych krajów zarówno nasze fundusze, jak i instytucje wspierające przedsiębiorców wypadają dobrze, a ich dorobek został pozytywnie oceniony przez OECD jako przykład do naśladowania przez inne kraje".

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej