Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców województwa lubuskiego - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Odra dokapitalizowany.

07.09.2005

W dniu 6 września 2005 roku w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Odra". Umowa została podpisana pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości - instytucją zarządzającą SPF "Odra", a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucją Wdrażającą dla poddziałania 1.2.1. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Priorytet 1 działanie 2 "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1 "Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych").

SFP "Odra" z kapitałem początkowym 5,2 mln złotych powstał w oparciu o założenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i jest przeznaczony dla przedsiębiorców z północnej części województwa lubuskiego. Dzięki podpisanej umowie kapitał Funduszu wzrósł do kwoty 17,2 mln złotych.

Założenia SFP "ODRA" przyjmują, że do czerwca 2008 roku Fundusz udzieli 344 pożyczek na łączną kwotę 17,2 mln złotych. Dzięki pożyczkom Funduszu będzie możliwe utworzenie, bądź utrzymanie ponad 900 trwałych miejsc pracy. Fundusz dociera do przedsiębiorców za pośrednictwem Punktów Obsługi Funduszu (POF), które znajdują się w poszczególnych powiatach obszaru działania Funduszu.

Przedsiębiorcy mogą już korzystać z POF mających swoją lokalizację przy Starostwach Powiatowych w następujących miejscowościach: Sulęcin, Gorzów Wielkopolski.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania pożyczek oraz danych teleadresowych poszczególnych POF-ów znajdują się na podstronie "Pożyczki" -> Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "ODRA".

Relacja z uroczystości:

1292_news402.jpg
1293_news401.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej