Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Pomeranus dokapitalizowany !!!

19.05.2005

W dniu 17 maja 2005 roku w Szczecinie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości - instytucją zarządzającą Regionalnym Funduszem Pożyczkowym "POMERANUS", a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - instytucją wdrażającą dla poddziałania 1.2.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Na mocy umowy, Regionalny Fundusz Pożyczkowy "POMERANUS" został dokapitalizowany kwotą 21 mln złotych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Dzięki dekapitalizowaniu, kapitał Funduszu wzrósł do kwoty 30,5 mln złotych. Dla przedsiębiorców z regionu oznacza to, że do czerwca 2008 roku ponad 600 mikro i małych przedsiębiorców może liczyć na wsparcie finansowe w formie pożyczek.

904.jpg
900.jpg.png
902.jpg

Regionalny Fundusz Pożyczkowy "POMERANUS" (RFP "POMERANUS"), z kapitałem początkowym 9,5 mln złotych, został utworzony rok temu przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, Samorząd Regionalny oraz Samorządy Lokalne Województwa Zachodniopomorskiego. Klientami RFP "POMERANUS" mogą być niezależni mikro i mali przedsiębiorcy zatrudniający do 49 pracowników, których przychody netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 mln euro.

Oferta RFP "POMERANUS" kierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego. Fundusz oferuje pożyczki dla przedsiębiorców będących we wstępnym etapie rozwoju oraz przedsiębiorców funkcjonujących co najmniej od roku, w kwocie maksymalnej do 120 tys. zł. Pożyczki te mogą być przeznaczone zarówno na cele obrotowe (np.: zakup surowców do produkcji, towarów, regulowanie bieżących zobowiązań itp.) jak i cele inwestycyjne (np. zakup nieruchomości, usług budowlanych, środków transportu, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, wyposażenia itp.) Obsługa przedsiębiorców Funduszu odbywa się za pośrednictwem Punktów Obsługi Funduszu (POF), które znajdują się w poszczególnych powiatach/gminach województwa, a także w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania pożyczek oraz danych teleadresowych poszczególnych POF-ów znajdują się na podstronie "Pożyczki".

Relacja z uroczystości:

1287_dsc00501.jpg
1288_dsc00515.jpg
1289_dsc00513_ii.jpg
1290_dsc00517.jpg
1291_dsc00519.jpg

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej