Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Kujawiak dokapitalizowany!!!

19.05.2005

W dniu 13 maja 2005 roku w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Kujawiak". Umowa została podpisana pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości - instytucją zarządzającą SPF "Kujawiak", a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucją Wdrażającą dla poddziałania 1.2.1. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Priorytet 1 działanie 2 "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1 "Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych").

1095.jpg
900.jpg.png
902.jpg

SFP "Kujawiak" z kapitałem początkowym 3 mln złotych powstał w oparciu o założenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i jest przeznaczony dla przedsiębiorców z północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki podpisanej umowie kapitał Funduszu wzrósł do kwoty 10 mln złotych.

Założenia SFP "KUJAWIAK" przyjmują, ze do czerwca 2008 roku Fundusz udzieli 200 pożyczek na łączną kwotę 10 mln złotych. Dzięki pożyczkom Funduszu będzie możliwe utworzenie, bądź utrzymanie ponad 500 trwałych miejsc pracy.

Fundusz dociera do przedsiębiorców za pośrednictwem Punktów Obsługi Funduszu (POF), które znajdują się w poszczególnych powiatach obszaru działania Funduszu.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z POF mających swoją lokalizację przy Starostwach Powiatowych w następujących miejscowościach: Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Bydgoszcz, Nakło i Świcie.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania pożyczek oraz danych teleadresowych poszczególnych POF-ów znajdują się na podstronie "Pożyczki".

Relacja z uroczystości:

1281_umowa_bydgoszcz_parp_pfp_012.jpg
1282_news281.jpg
1283_umowa_bydgoszcz_parp_pfp_005.jpg

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej