Seminarium informacyjne w dniu 30.08.2005 pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Sławno

16.08.2005

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji Programu Phare, w imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, w ramach działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne, na temat Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące Programu Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencji Przedsiębiorstw".

Program Phare 2003 oraz Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" są programami przeznaczonym dla sektora MSP, które chciałby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje i pomoc doradczą.

Seminarium prowadzone będzie przez Doradców Punktu Konsultacyjnego Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa zachodniopomorskiego.

Seminarium odbędzie się dnia 30 sierpnia 2005 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas seminarium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak udział w nim mogą wziąć tylko te osoby, które nadeślą do nas kartę zgłoszenia (w załączeniu). Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer (+59) 810 33 40 do dnia 24 sierpnia 2005 r. do godz. 15,30.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Moniką Malinowską (tel. 059 810 30 51 w. 69), pokój 49, e-mail: rozwoj@slawno.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej