Seminarium informacyjne pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecin

02.08.2005

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji Programu Phare, w imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, w ramach działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne, na temat Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące Programu Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencji Przedsiębiorstw".

Program Phare 2003 oraz Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" są programami przeznaczonym dla sektora MSP, które chciałby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje i pomoc doradczą.

Seminarium prowadzone będzie przez Doradców Punktu Konsultacyjnego Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Seminarium odbędzie się dnia 2 sierpnia 2005 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Hotelu Radisson SAS w Szczecinie, Plac Rodła 10, sala Mickiewicz (I piętro).

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak udział w nim mogą wziąć tylko te osoby, które nadeślą do nas kartę zgłoszenia (w załączeniu). Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer (+91) 3595 365 do dnia 29 lipca 2005r. do godz. 14.00. Polska Fundacja Przedsiębiorczości prześle do Państwa potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (e-mail lub fax).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Marią Czerniecką (tel. 091 3595-281) lub p. Dariuszem Sowizdrzałem (tel. 091 3595-296).

 

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej