PFP promuje idee przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych.

21.01.2005

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oprócz działalności finansowej na rzecz MSP, prowadzi szeroką działalność szkoleniowo - oświatową mającą na celu propagowanie idei przedsiębiorczości wśród potencjalnych przedsiębiorców, w tym m.in. młodzieży szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych.
W tym celu PFP współorganizuje lub wspiera finansowo konkursy i inicjatywy skierowane do przyszłych przedsiębiorców.

  • II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych
    W dniu 18 lutego br. rozpoczyna się druga edycja trzy etapowego, ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Jednym z celów Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy informatycznej w aspekcie algorytmicznym oraz związanym z przedsiębiorczością, bankowością i biznesem. Podobnie jak rok temu organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Szczecinie. W pierwszej edycji Konkursu uczestniczyło 4698 uczniów z całej Polski. Fundacja PFP jest sponsorem głównym Konkursu.
    Patronat honorowy sprawuje m.in. Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Minister Nauki i Informatyzacji. Jednym z członków Komitetu Honorowego Prezydium Konkursu jest prezes Fundacji - Barbara Bartkowiak. Finał Konkursu przewidziany jest na drugą połowę kwietnia br. Więcej informacji zawartych jest na stronie: www.lo4.szczecin.pl/konkursy/II_ogolnopolski/index.php
  • VII Edycja Konkursu "Młody inwestor"
    Inicjatywa konkursu "Młody Inwestor" sięga roku 1999. Organizatorem jest Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnicy - młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych biorą udział w symulacji gry giełdowej on-line. Wcześniej zakwalifikowani do udziału w symulacji uczestniczą w zajęciach fazy edukacyjnej, które mają za zadanie przygotować ich merytorycznie i technicznie. Celem Konkursu jest przybliżenie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego w gospodarce rynkowej, a w konsekwencji kreowanie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych. Fundacja pomaga merytorycznie oraz finansowo w organizacji Konkursu. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 18 lutego br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.inwestor.gryf.pl

Wszystkim uczestnikom Fundacja PFP życzy powodzenia !!!

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej