test1

Objęcie udziałów przez PFP w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZFRPK)

10.04.2005

W dniu 15 października br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości objęła udziały w wysokości 1,5 mln zł w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Po dokapitalizowaniu ZRFPK przez Fundację, kapitał zakładowy funduszu wynosi 2,6 mln zł.
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w czerwcu 2002 roku na mocy realizacji programu pn. "Program Wspierania Przedsiębiorczości, Wzrostu Innowacyjności Gospodarki i Kierunki Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwie Zachodniopomorskim" uchwalonego przez Sejmik Województwa w maju 2001 r. Założycielami ZRFPK jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ZRFPK udziela poręczeń kredytów i pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz innym podmiotom gospodarczym, nie posiadającym wystarczającego, własnego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu. O poręczenie mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota poręczenia dla jednego przedsiębiorcy wynosi 150 tys zł., jednak nie więcej niż 60% wartości pożyczki lub kredytu.
Działalność operacyjna ZRFPK prowadzona jest w oparciu o umowy o współpracy z czterema bankami (PKO BP S.A., ING Bank śląski S.A., Bank Spółdzielczy w Barlinku, Bank Spółdzielczy w Gryficach) oraz Polską Fundacją Przedsiębiorczości - w ramach Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus.
Według raportu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych - stan na dzień 30.06.2004r. - ZRFPK zaliczany jest do grupy funduszy tzw. "dużych" i jako jeden z trzech funduszy w Polsce odnotowuje najwyższą dynamikę wartości udzielonych poręczeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Więcej informacji nt. ZRFPK można uzyskać na stronie www.zrfpk.pl

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej