Dostęp do finansowania działalności oraz poręczenia kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw - międzynarodowa Konferencja dla MSP.

13.12.2005

W dniu 13.12.2005 w Szczecinie odbyła pierwsza z trzech planowanych w Polsce, międzynarodowa Konferencja Unii Europejskiej pt. "DOSTĘP DO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW". Konferencja została sfinansowana przez Komisję Europejską - Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, a organizatorami byli: Europejskie Stowarzyszenie Gwarancji Wzajemnych (AECM), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych (KSFP), Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz fundusze poręczeniowe: POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.

Konferencja miała za zadanie przybliżenie i rozpropagowanie działalności funduszy poręczeniowych w celu przedstawienia korzyści wynikających ze współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji finansowych (fundusze pożyczkowe, banki) oraz samorządów z funduszami poręczeniowymi. Dodatkowo specjaliści z Belgii, Włoch i Niemiec zaprezentowali politykę oraz praktykę krajów unijnych w zakresie dostępu do finansowania oraz poręczeń kredytowych dla sektora MSP.

Z informacji przedstawionych podczas obrad wynika, że przedsiębiorcy mają dostęp do 58 funduszy poręczeniowych działających w całej Polsce. Przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Gwarancji Wzajemnych (AECM) - Andre Douette wyjaśniał, że działalność poręczeniowa zapewnia przedsiębiorcom dostęp do pożyczek i kredytów na lepszych warunkach. Fundusze poręczeniowe biorąc na siebie część ryzyka pozwalają uatrakcyjnić ofertę pożyczkową lub kredytową.

W Polsce, liderem pod względem wartości udzielonych poręczeń (prawie 32 mln zł w 2005 roku) jest Fundusz POLFUND z siedzibą w Szczecinie. Barbara Bartkowiak - prezes POLFUND-u podkreśliła, że jako jedyna instytucja tego typu w Polsce, POLFUND uzyskał regwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego co pozwoliło zwiększyć wysokość poręczenia do 80 % wartości kredytu, wydłużyć jego okres do 7 lat i obniżyć opłaty.

W Konferencji uczestniczyło blisko 120 osób - przedsiębiorców, przedstawicieli funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, banków oraz samorządów. Więcej informacji nt. Konferencji można uzyskać na stronach internetowych Europejskiego Stowarzyszenia Gwarancji Wzajemnych (AECM): www.aecm.be oraz Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych (KSFP) www.ksfp.org.pl.

Relacja z uroczystości:

1298_news442.jpg
1299_news441.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej