Utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus stało się faktem

28.05.2004

W dniu 28 maja 2004 r. na bazie listu intencyjnego z dnia 25 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości oraz Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o realizację zadania pt. "Utworzenie Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla Województwa Zachodniopomorskiego "Pomeranus".
Celem funduszu jest wspieranie aktywności gospodarczej regionalnej społeczności poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, główny projektodawca i realizator programu, planuje docelowo utworzenie sieci Punktów Obsługi Funduszu mających swoją siedzibę w każdym mieście powiatowym.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie tzw. umów technicznych z wyłonionymi w drodze konkursu jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego o utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej