Regionalna pomoc dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą - utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus.

09.04.2004

W dniu 25 marca br. nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości (PFP) w Szczecinie w sprawie utworzenia Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) Województwa Zachodniopomorskiego "POMERANUS". Celem inicjatywy jest udzielanie pożyczek przedsiębiorcom z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw (MSP) w województwie zachodniopomorskim. Fundusz rozpocznie działalność z kapitałem 7,5 mln złotych, z czego 0,5 mln wniesie samorząd wojewódzki, a 7 mln Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Działalność Funduszu oparta będzie na Punktach Obsługi Funduszu (POF). Na początku w całym województwie zachodniopomorskim zostanie utworzonych 5 - 7 Punktów Obsługi Funduszu. Sieć POF będzie sukcesywnie rozszerzana na terenie wszystkich powiatów województwa.

W ofercie Funduszu znajdą się dwa najczęściej poszukiwane przez przedsiębiorców produkty finansowe:

  • pożyczka pn. "Start" dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w kwocie do 50 tys. zł
  • pożyczka "Elastyczna" na cele obrotowe i inwestycyjne w kwocie do 100 tys. zł

W obydwu przypadkach maksymalny okres kredytowania wynosić będzie 5 lat, z możliwością rocznej karencja w spłacie kapitału. Minimalna stopa oprocentowania pożyczek (na dzień dzisiejszy) wynosić będzie 7,8% w skali roku (stopa WIBOR + 2,5 p.p.). Maksymalna o 3 p.p. więcej. Ze względu na specyfikę klientów (sektor MSP) przewiduje się zastosowanie uproszczonych form zabezpieczenia pożyczki. Ponadto Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Agencjami Rozwoju Regionalnego zamierza wesprzeć przedsiębiorców informacjami w zakresie źródeł pozyskania kapitału zewnętrznego i szkoleniami dla sektora MSP. Zakłada się, że w pierwszym rok działalności Funduszu zatwierdzonych zostanie 240 pożyczek, co przy założeniu, iż średnia kwota pożyczki będzie wynosić 30 tys. zł pozwoli wygenerować pożyczki dla przedsiębiorców w wysokości 7,2 mln zł. Przewiduje się, że w 2006 roku wartość kapitału zostanie podwojona wraz z pojawiającymi się możliwościami dofinansowania środkami strukturalnymi Unii Europejskiej. Oznacza to, że Fundusz będzie dysponował kapitałem rzędu 30 mln złotych. Rozpoczęcie działalności operacyjnej Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" planowane jest na miesiąc maj 2004. Wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego zainteresowane utworzeniem Punktu Obsługi Funduszu zapraszamy do współpracy.

Relacja z uroczystości:

1264_pomeranus2.jpg
1265_pomeranus1.jpg
1266_pomeranus4.jpg
1267_pomeranus3.jpg

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej