Poręczenia dla klientów Pomeranusa

13.09.2004

W dniu 8 września weszła w życie umowa o współpracy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych (ZRFPK). Umowa dotyczy poręczania pożyczek udzielanych w ramach Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" - prowadzonego przez Fundację.
Dzięki współpracy obu instytucji mikro i mali przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę, a nie posiadający pełnego zabezpieczenia pożyczki będą mogli skorzystać z poręczenia ZRFPK. Poręczenie udzielane będzie na okres spłaty pożyczki do 60 procent jej wartości. Przy obecnej, maksymalnej wartości pożyczki (100 tys. zł) w ramach RFP Pomeranus oznacza to, że maksymalna wartość poręczenia może wynosić 60 tys. zł. Odpłatność za poręczenie wynosi od 1,5 do 3 procent kwoty poręczenia.
Wniosek o poręczenie można złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę w Punktach Obsługi Funduszu RFP Pomeranus. Ponadto bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio w ZRFPK, tel. +91 432 93 03 lub na stronie internetowej www.zrfpk.pl.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej