Polska Fundacja Przedsiębiorczości uzyskała rekomendację do audytu akredytującego w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

07.07.2004

W grudniu 2003 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na rozszerzenie sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU). Fundacja przystąpiła do konkursu rozpoczynając procedurę ubiegania się o włączenie Fundacji do KSU.
KSU Celem KSU jest stworzenie w ramach krajowego poziomu wsparcia sektora MSP sieci organizacji z otoczenia biznesu nie nastawionych na osiąganie zysku, świadczących wystandaryzowane usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym kryterium wyboru jest doświadczenie organizacji, jakość usług oraz gotowość wdrożenia standardów organizacyjnych i wykonywania usług zgodnych z akredytacją KSU.
Dla małych i średnich firm akredytacja Fundacji w KSU oznacza jeszcze lepszy dostęp do informacji nt. wszelkich działań pomocowych na rzecz sektora MSP, usług doradczych i szkoleniowych.
W wyniku procesu weryfikacji (z 14 instytucji z województwa zachodniopomorskiego pozytywnie oceniono 5) PFP znalazła się na krótkiej liście instytucji zakwalifikowanych do procesu akredytacyjnego. Łącznie z całego kraju wpłynęło 147 wniosków.
Przewiduje się, że na początku IV kwartału bieżącego roku proces ten zostanie zakończony, a Fundacja stanie się akredytowanym członkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej