Otrzymanie akredytacji Krajowego Systemu Usług (KSU)

23.10.2004

W dniu 2 września 2003 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie usług doradczych, szkoleniowych i finansowych oraz została włączona do sieci ośrodków KSU pod numerem 1610.
KSU skupia organizacje, które przeszły pomyślnie proces akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizacje te nie są nastawione na zysk i posiadają duże doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz sektora MSP w Polsce. Wśród nich znajdują się centra wspierania biznesu, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pracodawców, instytuty badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia. Obecnie w systemie działa blisko 180 organizacji. Do głównych zadań ośrodków KSU należy świadczenie na rzecz małych i średnich przedsiębiorców usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych i proinnowacyjnych.
Ośrodki należące do sieci współpracują ze sobą na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) oraz ogólnopolskim. Dzięki wymianie informacji oraz możliwości publikacji ofert na stronie internetowej KSU, przedsiębiorcy mają do dyspozycji największą bazę ofert informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych dla sektora MSP w Polsce.
Więcej informacji na temat systemu, ofert oraz danych teleadresowych ośrodków KSU znajduje się na stronie www.ksu.parp.gov.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej