Ogłoszenie drugiego konkursu na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu RFP Pomeranus.

13.09.2004

W dniu 14 września Polska Fundacja Przedsiębiorczości ogłosiła drugi konkurs na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus".
O utworzenie POF RFP Pomeranus mogą ubiegać się wnioskodawcy - jednostki samorządowe zasadniczego podziału terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. samorządy powiatowe, włączając miasta na prawach powiatu.
W ramach pierwszego konkursu na akredytację Punktów Obsługi Funduszu zostało wybranych 9 powiatów i gmin, z którymi Fundacja - w obecności Urzędu Marszałkowskiego - podpisała w czerwcu i wrześniu br. "Umowy na utworzenie i prowadzenie POF-RFP Pomeranus".
Do chwili obecnej Punkty Obsługi Funduszu przyjęły kilkadziesiąt wniosków pożyczkowych. Aktualnie trwa cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z obszaru działania poszczególnych POF-RFP Pomeranus.
W ramach drugiego konkursu Wnioski przyjmowane będą do dnia 04 października br. Przewiduje się, że ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie października br.
Bliższe informacje dotyczące procesu akredytacji Punktów Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS" można uzyskać w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: Jarosław Komorowski (tel. 0..91 3595-298), Jacek Madej (tel. 0..91 3595-261).

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej