Aktualne szkolenia

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenia o uczestnictwie
w szkoleniu wystawiane są elektronicznie i wysyłane mailem na adres podany podczas rejestracji. Prosimy o zweryfikowanie adresów mailowych
lub w przypadku własnoręcznego wpisywania adresu na listę obecności
- o wpis czytelny.

W przypadku nieotrzymania certyfikatu w ciągu dwóch tygodni po szkoleniu, prosimy o kontakt pod numerem tel. 91 312 92 22.

Wyświetlaj szkolenia z województwa: 
Temat: Przegląd zmian podatkowych 2018
Lokalizacja: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Program: SFP Odra
Data: 24.01.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczególowe
Temat: Kalambury podatkowe
Lokalizacja: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Program: SFP Odra
Data: 25.01.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe
Temat: Prawo Pracy i umowy cywilnoprawne 2017-2018 oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach pracowniczych
Lokalizacja: Łódź
Województwo: łódzkie
Program: FP Łódź
Data: 25.01.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe
Temat: Vademecum ochrony danych osobowych - praktyczne szkolenie od podstaw oraz warsztaty dla administratorów danych
Lokalizacja: Łódź
Województwo: łódzkie
Program: FP Łódź
Data: 26.01.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczególowe
Temat: Vademecum ochrony danych osobowych - praktyczne szkolenie od podstaw oraz warsztaty dla administratorów danych
Lokalizacja: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Program: RFP Pomeranus
Data: 29.01.2018
Załączniki: Program ora informacje szczegółowe
Temat: Vademecum ochrony danych osobowych - praktyczne szkolenie od podstaw oraz warsztaty dla administratorów danych
Lokalizacja: Szczecinek
Województwo: zachodniopomorskie
Program: RFP Pomeranus
Data: 31.01.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe
Temat: Przegląd zmian podatkowych 2018
Lokalizacja: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Program: RFP Pomeranus
Data: 31.01.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe
Temat: Przegląd zmian podatkowych 2018
Lokalizacja: Szczecinek
Województwo: zachodniopomorskie
Program: RFP Pomeranus
Data: 01.02.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe
Temat: Efektywne wykorzystanie metod i narzędzi marketingu internetowego w małych i średnich firmach
Lokalizacja: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Program: RFP Pomeranus
Data: 01.02.2018
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe