none

Regulamin wraz z załącznikami

Przedstawiamy Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia w Projekcie FUR3, zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Informujemy, że w dniu 19.01.2024 r. zmianie uległ załącznik 1.1. do FZP Formularz zgłoszeniowy uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie z załącznikami:

 

 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami: 

- Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – Wydruk SUDOP (do załączenia przez przedsiębiorcę)
- Załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
- Załącznik nr 7 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
- Załącznik nr 8 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – dokumenty ZUS (do załączenia przez przedsiębiorcę)

 Załącznik nr 2 Umowa wsparcia wraz z załącznikami: 

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie przedsiębiorcy. 

 

Załącznik nr 4 Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy.

 

 Załącznik nr 5 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. 

 

 Załącznik nr 6 Sektory wykluczone z uzyskania wsparcia w projekcie.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej