fur3

Regulamin wraz z załącznikami

Zapraszamy do szczegółów oferty: www.fur.pfp.com.pl

Osoby do kontaktu

Katarzyna Malisz, Mobilny Doradca tel. 91 312 92 48, tel. kom. 882 348 220, mail k.malisz@pfp.com.pl

Anna Sawicka, Mobilny Doradca tel. 91 312 92 23, tel. kom. 882 348 218, mail a.sawicka@pfp.com.pl

Biuro Projektu

ul. Jagiellońska 20-21, p. III, pok. 303-304
70-363 Szczecin
fur@fur.pfp.com.pl, www.fur.pfp.com.pl

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino 32,
70-466 Szczecin.
Tel. 91 312 92 16

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035.

Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Przedstawiamy Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia w Projekcie FUR3, zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Informujemy, że w dniu 19.01.2024 r. zmianie uległ załącznik 1.1. do FZP Formularz zgłoszeniowy uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie z załącznikami:

 

 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami: 

- Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – Wydruk SUDOP (do załączenia przez przedsiębiorcę)
- Załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
- Załącznik nr 7 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
- Załącznik nr 8 do Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy – dokumenty ZUS (do załączenia przez przedsiębiorcę)

 Załącznik nr 2 Umowa wsparcia wraz z załącznikami: 

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie przedsiębiorcy. 

 

Załącznik nr 4 Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy.

 

 Załącznik nr 5 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. 

 

 Załącznik nr 6 Sektory wykluczone z uzyskania wsparcia w projekcie.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej