Pieniądze z Funduszu Dostępności na wyciągnięcie ręki – zachęcamy do składania wniosków!

01.02.2021

Wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy oraz uczelnie wyższe,. Szerokie jest spektrum organizacji, które mogą ubiegać się o nawet 2 miliony złotych wsparcia w naborze w ramach Funduszu Dostępności. Dysponentem środków Banku Gospodarstwa Krajowego jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Wnioski przyjmowane są od 29 stycznia. – Cel środków to poprawa dostępności do np. budynków usługowych czy mieszkalnych z dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi. Jest to szeroki temat, bardzo potrzebne społecznie zagadnienie, cieszymy się, że dzięki tym pieniądzom życie wielu osób ulegnie poprawie. Poszerzamy naszą działalność w 2021 roku o nowe produkty skierowane do zupełnie innego spektrum beneficjentów. Taka działalność wpisana jest w długofalową strategię rozwoju Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – mówi Jacek Madej, członek zarządu PFP.

Jednorazowe wsparcie w ramach Funduszu Dostępności może wynieść maksymalnie 2 miliony złotych. Do rozdysponowania jest 30 milionów złotych. Nabór koordynowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości ma charakter ogólnopolski.
- Te pieniądze spożytkowane mogą zostać w zakresie remontu lub dostosowania swoich budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres jest dość szeroki. To pożyczki z okresem spłaty aż do 20 lat, bez wkładu własnego, oprocentowanie stałe wynosi tylko 0.15% rocznie, czyli jest właściwie nieodczuwalne. Co więcej, istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 40%. To atrakcyjny produkt nieoferowany wcześniej przez instytucje takie jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości – mówi Jacek Madej, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Przykładowo: sfinansowane mogą być, remonty i instalacje wind, modernizacje podjazdów, obniżanie krawężników czy przystosowywanie budynków do potrzeb matek z małymi dziećmi. Ponadto, istnieje możliwość refinansowania inwestycji będących już w trakcie realizacji.

Szczegółowe informacje, regulamin i wniosek pożyczkowy są już dostępne na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: [KLIK]

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej