FUR3. Ogromne dofinansowanie na poszerzanie wiedzy i zdobycie kwalifikacji pracowników

27.06.2024

Możliwość poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności niezbędnych dla rozwoju w swoim miejscu pracy, ale nie tylko. Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim od lat pomaga pracownikom i firmom z Pomorza Zachodniego w poszerzaniu spektrum możliwości rozwojowych kadr w wielu sektorach gospodarki.

– Nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach FUR3 trwa nieprzerwanie od 31 stycznia br., a 1 lipca br. zostanie uruchomiona kolejna pula środków. Procedowanie i złożenie wniosku nie jest skomplikowanym procesem, pozwala przedsiębiorcom na zdobycie dofinansowania dla swoich pracowników na szereg usług związanych z poszerzaniem ich wiedzy, a to przekłada się na ich umiejętności i korzyści, jakie mogą przynieść swoim firmom – przypomina Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Fundusz Usług Rozwojowych od lat pozwala przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego na korzystanie z cennej eksperckiej wiedzy, która wspiera rozwój merytoryczny pracowników. Dofinansowanie usług rozwojowych może sięgać nawet 80%.

Projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, finansowany przez Fundusze Europejskie na rzecz Pomorza Zachodniego 2021-2027 jest realizowany od 01.10.2023 i potrwa do 30.09.2026, wspierając mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracowników. Projekt eliminuje bariery w dostępie do szkoleń i doradztwa, podnosząc konkurencyjność uczestników na rynku pracy. Projekt Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3 koncentruje się na wsparciu kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK i zielonych umiejętności, osób 55+, firm funkcjonujących w obszarach Inteligentnych Specjalizacji woj. zachodniopomorskiego, ale pozostali przedstawiciele sektora MŚP również mogą ubiegać się o wsparcie.

- W ostatnim czasie największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z branży medycznej (dla lekarzy, stomatologów, fizjoterapeutów) oraz branży kosmetycznej. Niezmiennie wielu przedsiebiorców jest zainteresowanych szkoleniami z sektora transportowego, polegającymi na zdobyciu prawa jazdy na nowe kategorie pojazdów – mówi Joanna Ligenza, Kierownik Projektu Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3.

- Zgłaszają się do nas firmy prowadzące także działalność w zakresie inteligentnych specjalizacji woj. zachodniopomorskiego: w obszarze technologii i usług przyszłości, inteligentnych metod wytwarzania wyrobów i maszyn, produktów chemicznych dla zrównoważonego rozwoju, przetwórstwa naturalnego nowej generacji, niebieskiej gospodarki i zielonego transportu, jak również turystyki i jakości życia - dodaje.

- Coraz większe zainteresowanie budzi wśród naszych klientów możliwość zdobycia certyfikowanych kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz rozwój w obszarze tzw. zielonych umiejętności, kluczowych dla wielu istotnych branż w naszym regionie – kontynuuje.

- Mieszkańcy Pomorza Zachodniego szkolą się także chętnie z zagadnień dotyczących marketingu i social mediów. Nie brakuje także szkoleń coachingowych, Lean Managment czy szkoleń nietypowych. Zaskoczyła nas popularność np. szkoleń dedykowanych producentom łodzi motorowych. To była usługa rozwojowa „szyta na miarę”, czyli przygotowana pod oczekiwania konkretnego przedsiębiorstwa.

Zespół FUR3 cieszy fakt, że coraz częściej ze szkoleń rozwojowych korzystają dojrzali pracownicy o ugruntowanej pozycji zawodowej. To oznacza, że na naukę, poszerzanie kompetencji i zdobycie nowych kwalifikacji nigdy nie jest za późno.

- Najliczniejsza grupa uczestników usług rozwojowych korzystających ze wsparcia mieści się w przedziale wiekowym 30-40 lat, chociaż pojawiają się również osoby 55+. Wśród przedsiębiorców korzystających z usług rozwojowych dominują firmy ze Szczecina i Koszalina, ale cieszymy się również z rosnącej aktywności firm z pasa nadmorskiego i mniejszych miejscowości - dodaje Joanna Ligenza.

Kto może starać się o wsparcie w ramach FUR3 i jak przebiega proces pozyskania dofinansowania? O tym wszystkim dowiecie się ze specjalnie przygotowanej strony internetowej projektu. Zapraszamy także do bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z pracownikami Zespołu FUR3 https://www.fur.pfp.com.pl/ 

Projekt jest finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej