Nowy projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wspieramy Podmioty Ekonomii Społecznej!

08.08.2022

Wspieramy w znaczący sposób, bo maksymalna wartość pożyczki to nawet 50 tysięcy złotych, a jej zastosowanie może być szerokie: od materiałów do produkcji i zatowarowania po spłatę zobowiązań czy wypłatę pensji pracownikom. - To kolejna odsłona bardziej społecznej strony działania Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Po wielkim sukcesie alokacji środków w ramach Funduszu Dostępności liczymy, że PES-y również skorzystają z naszego wsparcia – mówi Dariusz Mikołajczyk - Menedżer Funduszu Pożyczkowego

Nabór wniosków rozpocznie się 8 sierpnia 2022 r. od godziny 8:00. Nowym produktem oferowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości jest Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 7 mln zł.

- Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 50 tysięcy złotych, lecz nie więcej niż 40% obrotów w ostatnim roku – mówi Dariusz Mikołajczyk. Pożyczka jest udzielana na oprocentowaniu stałym, a okres spłaty może być rozłożony na trzy lata z maksymalnie półroczną karencją.

- O wsparcie mogą starać się Podmioty Ekonomii Społecznej. To pojęcie wielu może wydawać się trudne do zdefiniowania, ale głównymi beneficjentami będą podmioty zajmujące się reintegracją społeczną, spółdzielnie socjalne, centra aktywności, warsztaty terapii zajęciowej czy podmioty pozarządowe działające non-profit, czy przedsiębiorstwa społeczne. Mówimy oczywiście o podmiotach, które istnieją przynajmniej 12 miesięcy i spełniają kryterium przynależności do sektora MŚP. Muszą mieć także zdolność do spłacenia zaciągniętego zobowiązania – mówi ekspert Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Dzięki pożyczce możliwe jest finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej. Środki mogą być przeznaczone między innymi na zatowarowanie, półprodukty, drobne wyposażenie firmy czy spłatę zobowiązań handlowych, bądź wynagrodzenia wraz z narzutami.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: https://www.pfp.com.pl/pozyczki/podmioty-ekonomii-spolecznej Start naboru wniosków w ramach programu – 8 sierpnia. Program ma charakter ogólnopolski.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej