Małopolscy przedsiębiorcy mogą się starać o „Pożyczkę antykryzysową - REACT-EU” – duże pieniądze m.in. na poprawę efektywności energetycznej

23.11.2022

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako Pośrednik finansowy będzie udzielała Pożyczek antykryzysowych REACT-EU, które mogą trafić do małopolskich przedsiębiorców borykających się z negatywnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa oraz ostatnich perturbacji gospodarczych. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, planujących inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. Umowa z Małopolskim Funduszem Rozwoju została podpisana 8 listopada br.

Łączna kwota środków jaką PFP dysponuje na udzielanie jednostkowych pożyczek w ramach tego instrumentu finansowego to 25 mln zł.

- Jest nam niezmiernie miło, że możemy małopolskim przedsiębiorcom zaproponować kolejny instrument finansowy. Nasza oferta została wybrana w ramach przeprowadzonego przez Małopolski Fundusz Rozwoju postępowania przetargowego – mówi Wojciech Nowak, członek zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Kwota pożyczki może wahać się już od 10 tys. złotych do nawet 1,5 mln złotych. Zakładamy, że okres spłaty może sięgać siedmiu lat. Co bardzo ważne, jest to pożyczka udzielana na warunkach preferencyjnych, a nie komercyjnych.
Oprocentowanie ustalane jest na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, równe wysokości stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, i jest stałe w okresie spłaty pożyczki – w chwili obecnej jest to 7,17% w skali roku - tłumaczy Wojciech Nowak.

- Na co mogą być przeznaczane pieniądze z pożyczki? – Preferujemy wszelkie rozwiązania rozwojowe. Poszerzanie zakresu działalności gospodarczej, dywersyfikację źródeł przychodu, odbudowę kanałów dystrybucji czy przekwalifikowanie przedsiębiorstwa na nowy obszar działalności gospodarczej. W obecnej sytuacji energetycznej na wsparcie mogą liczyć także firmy, które stawiają na Odnawialne Żródła Energii czy zmiany w zakresie efektywności energetycznej. Wspieramy także e-commerce i handel internetowy – mówi Wojciech Nowak, członek zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się 28.11.2022 r. o godzinie 8:00

Szczegółowe informacje o projekcie: Kliknij tutaj

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej