Są pieniądze na rozwój turystyki. Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia!

25.02.2021

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prowadzenie działań inwestycyjnych, zakup środków trwałych, finansowanie wydatków związanych ze wzbogacaniem oferty turystycznej. Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie dystrybutorem środków w ramach nowego programu, którego celem jest rozwijanie oferty turystycznej przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczka jest oprocentowana na poziomie 0.0375%. Maksymalna kwota o którą można się ubiegać wynosi pół miliona złotych.

- O pożyczkę mogą ubiegać się obiekty noclegowe i gastronomiczne, firmy zajmujące się transportem turystycznym czy organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym. Promujemy regionalną kulturę i rozrywkę oraz ekologiczne produkty. Wsparcie dystrybuowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej – wyjaśnia Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.
W ramach Instrumentu Finansowego jest możliwość otrzymania dodatkowych preferencji w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19, takich jak brak wymaganego wkładu własnego, 6 miesięczne wakacje kredytowe czy przeznaczenie środków na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy.

– Jesteśmy świadomi w jak trudnym momencie swojego funkcjonowania znajduje się cała branża turystyczna. Nowy produkt oferowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości jest bodźcem do działania, rozwoju oferty i poprawy konkurencyjności firm działających w obszarze turystyki i rekreacji. Lockdown kiedyś minie. Obecny czas może być doskonałą okazją do przygotowania swojego działania w przyszłości – dodaje Marcin Pawłowski.
By uzyskać pożyczkę należy zadeklarować wkład własny na poziomie 10%. Więcej informacji wkrótce na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej