Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. przedłuża nabór do projektu „Moja firma – mój sukces”!

15.11.2021

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł na utworzenie przedsiębiorstwa. W ramach projektu można również uzyskać bezzwrotną finansową pomoc pomostową w wysokości 2 800,00 zł na miesiąc przez okres 6 miesięcy. Pomoc pomostowa przeznaczona może być na opłaty ZUS, podatki, koszty lokalowe, media, usługi księgowe, itp.

Uczestnik projektu skorzysta ze szkoleń podczas których uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc przy opracowaniu biznesplanu swojego biznesu. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie od 01.09.2021r do 28.02.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
• diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
• wsparcie szkoleniowe
• wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
• finansowe wsparcie pomostowe

Osoba do kontaktu: Dorota Miśkiewicz, tel: 790-621-662

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 30 listopada 2021 r. w biurze projektu Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Al. Wojska Polskiego 86, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje na stronie Północnej Izby Gospodarczej

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej