Dołącz do naszego zespołu! Prowadzimy Rekrutację do naszej siedziby w Szczecinie

18.03.2021
 • Główny Menedżer ds. Finansowych
  Miejsce pracy : Szczecin

 • Podstawowe obowiązki:

 • • nadzór nad bieżącą pracą Stanowiska Analiz i Audytu Fundacji,
  • nadzór nad sprawozdawczością zewnętrzną realizowanych projektów,
  • nadzór nad jakością informacji sprawozdawczych i zarządczych,
  • dbałość o bezpieczeństwo środków Fundacji,
  • dbałość o efektywność rozliczania kosztów i przychodów z działalności Fundacji,
  • współudział w procesach kontrolnych i audytach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne,
  • przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych wg wymogów obowiązujących w Fundacji,
  • przedkładanie Zarządowi projektu budżetu finansowego Fundacji oraz kontrola i analiza jego
  wykonania,
  • nadzór nad opracowaniem analiz gospodarki finansowej Fundacji,
  • współudział w podejmowaniu inicjatyw w zakresie wewnętrznych procedur Fundacji,
  • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i mentalne pracowników Stanowiska Analiz i Audytu,
  • ścisła współpraca z pozostałymi działami Fundacji, a zwłaszcza z Działem Sprawozdawczo-Finansowym.

Wymagania:

 • • wyższe wykształcenie o kierunku ekonomicznym lub finansowym,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
  • doświadczenia w raportowaniu i analizach,
  • doświadczenie w sprawozdawczości projektów unijnych,
  • wiedza i praktyka z zakresu procesów kontrolnych i procedur audytu projektów unijnych,
  • zaawansowana znajomość MS Excel,
  • analityczne myślenie, szczegółowość, dociekliwość, odpowiedzialność,
  • zdolność do realizacji zadań pod presją czasu,
  • zorientowanie na zadania, terminowość,
  • otwartość i wysokie umiejętności komunikacyjne,
  • umiejętność pracy w ramach różnych zespołów zadaniowych,
  • biegła znajomość prawa podatkowego i gospodarczego będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:
 • • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • przyjazne środowisko pracy,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
  • ciekawą i stabilną pracę,
  • motywacyjny system wynagradzania,
  • możliwość uczestniczenia w rozwoju firmy i umacnianiu jej pozycji na rynku.

 

Specjalista ds. Analiz, tworzenia i obsługi baz danych
Miejsce pracy : Szczecin

Podstawowe obowiązki:

 • • zarządzanie danymi oraz raportowanie z obszaru operacji,
  • generowanie raportów ad-hoc oraz cyklicznych,
  • przygotowywanie raportów rozliczeniowych,
  • przygotowywanie raportów jakościowych,
  • przygotowywanie prezentacji na potrzeby Zarządu,
  • współpraca przy tworzeniu nowych funkcjonalności systemowych,
  • bieżące wsparcie biznesu w procesie budżetowania i raportowania,
  • koordynacja zamknięcia miesiąca/kwartału/roku,
  • przygotowywanie prognoz finansowych,
  • kontrola realizacji i analiza odchyleń budżetów i planów,
  • sporządzanie comiesięcznych raportów i analiz finansowych.

Wymagania:

 • • wyższe wykształcenie o kierunku ekonomicznym lub finansowym,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku analitycznym,
  • doświadczenie w raportowaniu i analizach,
  • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych,
  • tworzenie aplikacji ułatwiających pracę zespołu,
  • wiedza z zakresu statystyki wykorzystywana na bieżąco w codziennej pracy,
  • zaawansowana znajomość MS Excel,
  • co najmniej podstawowa znajomość SQL,
  • znajomość PowerPoint, Power BI, Power Query, Excel VBA,
  • analityczne myślenie, szczegółowość, dociekliwość,
  • zorientowanie na zadanie, terminowość,
  • zaangażowanie i samodzielność.

Oferujemy:

 • • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • przyjazne środowisko pracy,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
  • ciekawą i stabilną pracę,
  • motywacyjny system wynagradzania,
  • możliwość uczestniczenia w rozwoju firmy i umacnianiu jej pozycji na rynku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres pfp@pfp.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:
Zgoda Kandydata do pracy w PFP
na przetwarzanie danych osobowych
(aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, 70-466, przy ul. Monte Cassino 32 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w okresie 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt z moją osobą na wskazany w dokumentach aplikacyjnych numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacyjnym dostępną na stronie internetowej Administratora.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej