Poszukujemy pracowników! Dołącz do nas!

03.08.2020

Uwaga: ciekawa praca szuka ludzi z pasją!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości od ponad 20 lat wspiera i towarzyszy w rozwoju mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pośredniczymy w udzielaniu firmom różnego rodzaju pożyczek, w ramach projektów unijnych, rządowych, regionalnych.

Rozwijamy swoją działalność i teraz przygotowujemy się do otwarcia oddziałów w województwach: mazowieckim (Warszawa), podlaskim (Białystok), lubelskim (Lublin), małopolskim (Kraków), podkarpackim (Rzeszów), świętokrzyskim (Kielce) i śląskim (Katowice/inne miasta).

Jeżeli lubisz kontakty z ludźmi, chciałbyś pomagać firmom w rozwoju, marzysz o pracy z misją zapraszamy do naszej fundacji!
Czeka na Ciebie stanowisko:

Specjalisty ds. pożyczek

Fundament wymagań i kompetencji na tym stanowisku, który sobie wymarzyliśmy to:

• Doskonała znajomość sektora MŚP na lokalnych rynkach
• Silna motywacja i aktywność w docieraniu do lokalnych firm
• Znajomość specyfiki finansowania przedsiębiorstw,
• Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w instytucji działającej w obszarze finansowania przedsiębiorstw,
• Odpowiedzialność, umiejętności analityczne, skrupulatność w przygotowywaniu dokumentów (doświadczenie w zakresie dokumentacji kredytowej/pożyczkowej będzie atutem)
• Samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii lub prawa)
• Znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B,

A Twoje zadania to:

• Aktywne promowanie usług i wizerunku fundacji, profesjonalna obsługa klienta, budowanie trwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi, regionalnymi agendami samorządowymi
• Sprzedaż pożyczek dla klientów z sektora MŚP finansowanych ze środków unijnych, rządowych, regionalnych
• Współudział w tworzeniu oddziału fundacji i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie
• Odpowiedzialność za budowanie bardzo dobrego jakościowo portfela pożyczek dla przedsiębiorców
• Kompleksowa obsługa procesu udzielania pożyczek (także w zakresie oceny zdolności do spłaty pożyczki)
• Monitorowanie portfela pożyczkowego,

Praca z nami ma wiele atutów:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjny system motywacyjny
• Misja! Wspieramy rozwój firm, towarzyszymy im w rozwoju, pomagamy w trudnych chwilach
• Rozwój osobisty - nowe kompetencje, ścieżka kariery, uczestniczenie w dynamicznym rozwoju działalności fundacji
• Duża samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
• Praca w zespole - korzystanie z doświadczeń osób z innych oddziałów

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: pfp@pfp.com.pl jak najszybciej, z dopiskiem jakiego województwa dotyczy, a najpóźniej w okresie 14 dni od ogłoszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, Polska Fundacja Przedsiębiorczości mająca siedzibę pod adresem: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, numer telefonu: 91 312 92 16, numer faksu: 91 312 92 01, adres email: pfp@pfp.com.pl informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.pfp.com.pl


Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

Zgoda Kandydata do pracy w PFP
na przetwarzanie danych osobowych
(aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, 70-466, przy ul. Monte Cassino 32 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacynych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w okresie 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej