Miliony dla przedsiębiorców z Mazowsza. „Wspieramy firmy w walce z konsekwencjami pandemii koronawirusa”

24.09.2020

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wspiera przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. Jesteśmy świadomi z jak wielkim wyzwaniem mierzą się obecnie firmy sektora MŚP, stąd też nasza aktywność w pozyskiwaniu i redystrybucji środków, które trafiać będą do przedsiębiorców w celu realizacji działań inwestycyjnych. – Mówimy o niebagatelnej kwocie ponad 28,5 miliona złotych. Jesteśmy przekonani, że mazowieccy przedsiębiorcy dobrze wykorzystają te pieniądze. Firmy są gotowe do kontynowania inwestycji, które zostały przerwane lub zawieszone przez pandemię, a my jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości będziemy z radością wspierać innowacyjne projekty – mówi Jacek Madej, wiceprezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 17 września br. podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20 mln zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. – Pieniądze te mogą być spożytkowane w celu wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu oraz wydatki mające na celu niwelowanie negatywnych skutków COVID-19. Wiemy, że jest ogromne zapotrzebowanie na środki obrotowe. Jestem przekonany, że pieniądze, które rozdystrybuuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości szybko trafią do zainteresowanych firm – mówi wiceprezes Jacek Madej. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 28,5 mln zł.

W ramach tej Umowy Fundacja oferuje:

Pożyczkę małą finansującą inwestycje MŚP w kwocie do (standardowo) 250.000,00 zł z oprocentowaniem od 0,44%
Mazowiecką Pożyczkę Płynnościową w kwocie do 500.000,00 zł z oprocentowaniem 0% w ramach pomocy de minimis.

Jak informuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości wnioski o pożyczkę można składać również w wersji elektronicznej [platforma elektronicznych wniosków - KLIK]. – Rozwijamy się i planujemy ekspansję na kolejne regiony. Nasza fundacja będzie bliżej z przedsiębiorcami z województwa mazowieckiego. Planujemy szereg inicjatyw skierowanych w stronę regionu, który z racji rozwoju stolicy również ma swoją specyfikę, kierunki rozwoju oraz oczekiwania względem takich organizacji jak nasza – mówi Wojciech Nowak, wiceprezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem oddziału w Warszawie: tel. 538 557 182

Szczegółowe informacje o projekcie: [KLIK]

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej