Pracodawca Roku

31.03.2017

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą jest współorganizatorem Konkursu Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem Konkursu jest promocja regionalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aktywizowanie regionalnego rynku pracy, rozwój  kadr oraz wspieranie ekspansji rynkowej firm.

Konkurs ma wspierać pracodawców i promować firmy, które stosują dobre praktyki, kierują się zasadami fair play i gwarantują pracownikom dobre warunki pracy, sukces zawodowy oraz rozwój osobisty. Konkurs to również promocja rozwoju firm i ich pracowników w formie m.in. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i coachingu.

Finałem Konkursu będzie Wielka Gala Pracodawca Roku, podczas której najlepsi pracodawcy otrzymają statuetki Peryskop. Współorganizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Szczecin.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.peryskopy.pl.

Gorąco zapraszamy do zgłaszania kandydatur w terminie do 28.04.2017.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej