Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - rekrutacja rozpoczęta!

01.08.2017

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy rekrutację do Projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim”.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zapewnione są dotacje – refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Każdy mikro-, mały, średni przedsiębiorca mający swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną w województwie zachodniopomorskim będzie mógł uzyskać refundację do 80% kosztów poniesionych na kształcenie personelu.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie – prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

UWAGA!

Z przyczyn technicznych na stronie internetowej projektu zamieszczamy do pobrania wersję papierową formularza zgłoszeniowego (wersja elektroniczna formularza  zostanie zamieszczona po 25 sierpnia 2017 roku).

Osoba do kontaktu: Joanna Ligenza, Mobilny Doradca
tel. 91 312 9223, tel. kom. 882 348 218, mail j.ligenza@pfp.com.pl

Biuro Projektu

Polska Fundacja Przedsiębiorczości: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. +48 91 312 9216, fax +48 91 312 9201
fur@fur.pfp.com.plwww.fur.pfp.com.pl

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202
75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616

Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205
78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej