Misja gospodarcza na Kubę

11.11.2011

W dniach 31.10-05.11.2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości uczestniczyła w Misji Gospodarczej na Kubę związanej z udziałem w „Targach XXIX Havana International Tradeshow organizowanych w dniach 31.10-05.11.2011r. w Hawanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”.

Organizatorem Misji była Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, a całość została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej