300 mln zł dla polskich przedsiębiorców!

30.06.2011

29 czerwca 2011 roku Prezes Barbara Bartkowiak podpisała z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) pierwszą polską umowę regwarancyjną o wartości 200 mln zł w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Wcześniej Komisja Europejska (KE) zaakceptowała projekt instrumentów poręczeniowych Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. jako warty wyróżnienia w ogólnoeuropejskim konkursie w ramach CIP.

Miło nam poinformować, że już w lipcu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia za pośrednictwem Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND - największego makroregionalnego Funduszu Poręczniowego w Polsce.

Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND (utworzony w 2001 roku przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i BZWBK) na podstawie umowy zawartej z EFI planuje wprowadzić na rynek trzy nowe produkty poręczeniowe w ramach których banki współpracujące będę mogły udzielić ponad 300 milionów złotych kredytów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu regwarancji CIP z poręczeniami POLFUND, w wyniku czego przedsiębiorcy i banki otrzymają oczekiwane zabezpieczenie. „Poręczenie na start” będzie zawierało specjalne ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub będących we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poza tym POLFUND uruchomi „Poręczenie biznes ekspres” – poręczenia portfelowe dla kredytów o mieszanej strukturze, tj. finansujących kapitał obrotowy i inwestycje. Trzeci produkt - „Poręczenie micro Invest 2” będzie dedykowany wyłącznie inwestycjom.

- W wyniku uzyskania przez POLFUND reporęczenia CIP-polscy przedsiębiorcy mogą oczekiwać nie tylko zwiększonej podaży środków kredytowych dla MŚP, w tym dostępnych start up-om, ale i wybrać spośród kilku atrakcyjnych cenowo i jakościowo nowych instrumentów. Przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie formalności w oddziałach banków współpracujących z nami, czyli BZWBK S.A. PKO BP i PEKAO S.A. – podkreśliła Barbara Bartkowiak, Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA.

Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,130 mld EUR stanowi komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. Program ma charakter uzupełniający do programów polityki spójności oraz unijnych programów badań i rozwoju (7PR).
 
W Polsce za program odpowiadają Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś jego promocją i pomocą rynkowi w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich.


Więcej na stronie: www.cip.gov.pl

1809_3.jpg
1810_1.jpg
1811_2.jpg
1812_4.jpg
1813_5.jpg
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej