Wiedza-Innowacyjność-Rozwój WIPRO 2010

18.06.2010

Zespoły badawcze publicznych jednostek naukowych z całego kraju  o profilu technicznym, przyrodniczym i medycznym wzięły udział w Wystawie Wiedza-Innowacyjność-Rozwój WIPRO 2010 na terenie kampusu UTP w Bydgoszczy. Wystawie towarzyszyło sympozjum i warsztaty nt "Od Pomysłu do Biznesu". W ramach konferencji  p.Magdalena Szymańska przedstawiła, na przykładzie funduszu Pomeranus Seed oraz Sieci Aniołów Bizensu AMBER, punkt widzenia inwestora, wskazała na szanse i zagrożenia podczas spotkania z potencjalnym inwestorem,  co należy położyć nacisk podczas sporządzania biznesplanu czy tworzeniu dobrej prezentacji.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej