Sieć Aniołów Biznesu Amber na Konferencji EBAN 2010 w Stambule

06.05.2010

W dniach 15-16 kwietnia br. odbyła się 10 edycja konferencji EBAN – europejskiego stowarzyszenia sieci aniołów biznesu, funduszy kapitału zalążkowego oraz praktyków biznesu zaangażowanych w rynek private equity.

Coroczne wydarzenie skupia kilkuset prywatnych inwestorów z całej Europy, którzy angażują swój kapitał w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Celem konferencji EBAN jest wymiana doświadczeń, szerzenie świadomości na temat inwestycji podwyższonego ryzyka, budowanie relacji oraz nawiązywanie współpracy między inwestorami oraz innymi aktorami rynku private equity.

W ciągu wielu lat swojej działalności EBAN wspiera konsolidację oraz rozwój rynku prywatnych inwestorów, stymuluje wzrost liczby sieci aniołów biznesu oraz innych podmiotów zaangażowanych w inwestycje na wczesnym etapie rozwoju w Europie.

Według EBAN w Europie działa 75 tys. aniołów biznesu oraz 334 sieci aniołów biznesu (aczkolwiek wielu aniołów biznesu działa w ukryciu, więc ciężko określić ich dokładną liczbę). Średnia inwestycja w pierwszej rundzie finansowania wynosi 207 tys. EUR. 

Inwestycje aniołów biznesu są najważniejszym źródłem finansowania innowacyjnych firm na wczesnym etapie rozwoju – ponad połowa tego typu inwestycji, odbyła się w firmy, które nie miały przedtem żadnych przychodów. Inwestycje te są wysoce ryzykowne – 56% z nich nie przynosi zwrotu z zainwestowanego kapitału.

W wyniku kryzysu, w latach 2008-2009 doszło do spadku wartości inwestycji aniołów biznesu o 30% poprzez sieci aniołów biznesu. Jednocześnie zapotrzebowanie na kapitał ze strony małych i średnich przedsiębiorstw wzrosło o 40%.

Na obecnym rynku nadal występuje luka finansowa w obszarze finansowania mniej rozwiniętych i jednocześnie bardziej ryzykownych przedsięwzięć. Sektor venture capital i private equity rzadko inwestuje na wczesnym etapie rozwoju firmy. Dlatego też, istnieje potrzeba pojawienia się na rynku nowych funduszy zalążkowych i ich bliskiej współpracy z aniołami biznesu. Według EBAN fundusze te inwestują od 500 tys. EUR to 3 mln EUR.

Kolejna Konferencja EBAN 2011  zorganizowana zostanie w Warszawie. Już teraz Sieć Aniołów Biznesu AMBER planuje uczestnictwo w tym wydarzeniu.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej