Konferencja - Jak oni to robią w Oxfordzie?

15.10.2010

Świadomość, iż sukces naukowy można połączyć z sukcesem wdrożeniowym, a następnie rynkowym i finansowym, zaczyna powoli przenikać do naukowców. Gdy pracownicy nauki będą zainteresowani, by ich prace badawcze były nakierowane na wdrożenia, rola uczelni w innowacjach i transferze technologii może być znacząca.
 
Na Uniwersytecie w Oxfordzie każdego roku powstaje co najmniej 5 innowacyjnych firm, które bazują na rozwiązaniach stworzonych przez uczelnianych naukowców. Dotychczas utworzono tam łącznie ponad 70 spółek, w które prywatni inwestorzy zainwestowali 337 mln funtów, a 13 z nich jest już notowanych na giełdach papierów wartościowych.

Pomimo rosnącej liczby inwestorów zainteresowanych komercjalizacją badań, w Polsce przykładów firm, które powstały na bazie badań prowadzonych na uczelni jest bardzo niewiele.
 
Zaproszamy do udziału w konferencji pn. „Jak oni to robią w Oxfordzie? Czyli jakie warunki należy spełnić, aby odnieść sukces w przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Isis Innovation Ltd Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie w Oxfordzie, Wielka Brytania”, która odbędzie się 22 października 2010r. (piątek) w godz. 10:00-15:00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32.

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie doświadczenie Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED, którego celem jest wsparcie kapitałowe i merytoryczne projektów, zakładających m.in. komercjalizację innowacyjnych przedsięwzięć akademickich.

Głównym punktem wydarzenia będzie wystąpienie pana Costas’a Chryssou, z Isis Innovation Ltd, który omówi rolę ośrodków transferu technologii w procesie tworzenia spółek spin-off na przykładach rezultatów działań realizowanych na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Zasady i procedury transferu technologii i tworzenia spółek spin-off na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym przybliży pani Jaśmina Solecka, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

W załączeniu – program konferencji oraz informacja o Isis Innovation wraz z notką biograficzną prelegenta. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony www.pomeranusseed.pl

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE.

Zapraszamy serdecznie!

Zgłoszenia zainteresowanych uczestnictwem w konferencji przyjmowane są drogą e-mailową na adres: i.maruszczak@pfp.com.pl lub biuro@pomeranusseed.pl bądź telefonicznie: (91) 312 92 49.

Proszę o podanie nazwy firmy, nazwiska uczestnika – jego telefonu i e-maila.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej