Projekt współpracy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości i Politechniką Szczecińską

29.06.2009

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym (28 czerwca 2009) podpisany został List intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości i Politechniką Szczecińską.

Współpraca będzie dotyczyć świadczenia nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla firm, wspierania procesu tworzenia i rozwijania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Inkubatora Akademickiego a także poszukiwania przedsięwzięć innowacyjnych, które mogłyby być finansowane z Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego POMERANUS II.

List intencyjny będzie również podstawą do wspólnych projektów związanych z wspieraniem innowacyjności w okresie programowania 2007-2013.

Już wkrótce nasza oferta szkoleniowo-doradcza zostanie wzbogacona o usługi dla firm innowacyjnych.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej