Zakończenie realizacji Projektu Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

31.08.2008

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2008r. został zakończony Projekt "Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiebiorczości". Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

W okresie od grudnia 2006r. do sierpnia 2008 r. przeprowadzono dwa cykle szkoleniowo-doradcze, w których uczestniczyło 30 osób (Beneficjentów Ostatecznych Projektu) - mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu 25 osób założyło działalnośc gospodarczą. Wsparcie finansowe w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych wypłacono 11 Beneficjentom Ostatecznym (w tym osiem w pełnej oraz trzy w niepełnej wysokości) na łączną kwotę 160.768,69 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone, a kontrole na miejscu inwestycji pozwoliły na potwierdzenie właściwego wykorzystania funduszy. Poniżej prezentujemy firmy oraz opis działalności Beneficjentów Ostatecznych, którzy otrzymali dotacje inwestycyjne.

Ponadto przyznano i wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe ośmiu Beneficjentom Ostatecznym, z których czterem wypłacono wsparcie przedłużone. Każde wsparcie wypłacane było przez okres pół roku w miesięcznych transzach po 700 zł, do maja br. W sumie przez okres 12 miesięcy wypłacono wsparcie w wysokości 50.400 zł, które zostało przeznaczone przede wszystkim na pokrycie zobowiązań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innych systematycznych obciążeń przedsiębiorców.

Wszystkim Beneficjentom gratulujemy zakończonych projektów i życzymy dalszych sukcesów !!!

Opis działalności prowadzonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu, którzy otrzymali jednorazowe dotacje inwestycyjne:

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej