test1

Rozpoczęcie realizacji Projektu Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

25.10.2008

Z przyjemnością Informujemy, że dnia 01 padźiernika 2008 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako Partner Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Szczecińskiej, rozpoczęła realizację Projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART" , który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie zachodniopomorskim poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch instytucji: Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) oraz Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Szczecińskiej (RCIiTT). Projekt stanowi jeden z etapów podejmowanych systematycznie starań obu instytucji na rzecz stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju bardzo innowacyjnych przedsięwzięć w regionie zachodniopomorskim. Działania w projekcie skierowane są na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm.

Projekt jest adresowany do:

  • Pracowników naukowych planujących skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off
  • Doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • Uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego

Okres realizacji Projektu: 01.10.2008 - 31.12.2010

Jednocześnie zapraszamy na konferencję inaugurującą Projekt Innostart. Konferencja pt. INNOSTART - pas startowy innowacyjnej firmy odbędzie się 19 listopada 2008 w godzinach 10:00-14:30 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ulicy Monte Cassino 32 w Szczecinie, w sali "Toronto". Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia projektu INNOSTART oraz modelowe rozwiązania systemowe na rzecz przedsiębiorczości akademickiej. Zaprezentowana zostanie również oferta akademickich inkubatorów przedsiębiorczości z regionu.

Jednym z punktów spotkania będą wystąpienia studentów oraz pracowników naukowych, którzy założyli własne przedsiębiorstwa i odnieśli sukces. O swoich doświadczeniach w tworzeniu własnej firmy opowiedzą: dr hab. inż. Wieńczysław Daca, prof. nadzw. PS - TietoEnator , Przemysław Galor - Galor EU, Remigiusz Smolik - Metropolis i Roman Zając - Lepszy Projekt.

W załączeniu program Konferencji.

Więcej informacji o Projekcie oraz zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji znajdują się stronie: www.innowacje.ps.pl.

Serdecznie zapraszamy !

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej