Specjalne Wyróżnienie Projektu PFP - Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy na etapie krajowym Europejskich Nagród Przedsiębiorczości

16.10.2007

Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" otrzymał specjalne wyróżnienie na etapie krajowym konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" (The European Enterprise Awards) w kategorii "Inwestowanie w Kapitał Ludzki".

W dniu 09 października br. podczas uroczystej konferencji, podczas której ogłoszono wyniki krajowego etapu ENP, Wiceminister Gospodarki - Pan Marcin Korolec wręczył laureatom konkursu statuetki "Nagroda Ministra Gospodarki", a projektom wyróżnionym - dyplomy i nagrody.

Wyróżnienia specjalne otrzymały projekty:

  • "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" przygotowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie
  • "Panorama Rynku Pracy - Gazeta Regionalna" zgłoszony przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania "Nasza Europa"

Do europejskiego etapu Konkursu Zespół Kwalifikacyjny rekomendował dwa projekty:

  • "Partnerstwo dla Rain Mana" zgłoszony przez gminę Lesznowola i Partnerów, m.in. Fundację Synapsis, która nadzoruje ten projekt
  • "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - inkubacja pomysłów biznesowych" zgłoszony przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Konkurs "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" jest inicjatywą Komisji Europejskiej i został ogłoszony po raz pierwszy na rok 2006, z zamiarem powtarzania go w kolejnych latach. Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wyróżnienie dobrych praktyk, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja lokalnych władz i organizacji przedsiębiorców.

W Polsce Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach - regionalnym i krajowym. I etap organizowany jest przez urzędy marszałkowskie, które oceniają nadesłane projekty i rekomendują je Ministerstwu Gospodarki. W tym roku Zespół Kwalifikacyjny, powołany przez ministra gospodarki, otrzymał 36 projektów z dziesięciu województw, z czego 29 wniosków spełniało wymagania formalne. W wyniku prac Zespołu Kwalifikacyjnego zostało wybranych 10 projektów, które nagrodzono wyróżnieniami. Cztery najlepsze otrzymały nagrodę ministra gospodarki, a dwa z nich zostały również zgłoszone do europejskiej fazy Konkursu.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy realizowany był na terytorium 20 powiatów województwa zachodniopomorskiego, od 01 października 2005r. do 30 listopada 2006r. Partnerem w Projekcie była Telewizja Polska SA Oddział w Szczecinie. Poza projektowymi Partnerami w zakresie rekrutacji i promocji były samorządy lokalne, Powiatowe Urzędy Pracy, a także Centra Rozwoju Biznesu.

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu województwa zachodniopomorskiego i w konsekwencji stworzenie im możliwości podjęcia pracy na etacie lub założenia własnej firmy. Projekt przeciwdziałał dyskryminacji kobiet na rynku pracy promując równe szanse kobiet i mężczyzn, zwalczając stereotypy i zachęcał pracodawców do zatrudniania kobiet.

Projekt w ciekawy sposób połączył w sobie elementy aktywizacji zawodowej (cykl szkoleń) i promocji postaw przedsiębiorczych (cykl programów telewizyjnych).

W wyniku realizacji projektu przeszkolonych zostało 306 kobiet, z których w okresie 3 do 10 miesięcy po szkoleniu - 30% podjęło pracę, a 20% założyło własną działalność gospodarczą. W ramach emisji cyklu programów telewizyjnych zaprezentowanych zostało 20 kobiet sukcesu, wybranych w plebiscycie spośród mieszkanek województwa.

Wszystkim partnerom współpracującym w ramach projektu "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" gratulujemy !

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/enp oraz europejskiej stronie konkursu: www.european-enterprise-awards.org.

Relacja fotograficzna z uroczystości:

1313_news761.jpg
1314_news762.jpg
1312_news763.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej