Jubileusz 10-lecia działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

20.09.2007

W dniu 18 września 2007 roku w Szczecinie miała miejsce uroczystość poświęcona 10-leciu działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP).

Geneza powstania Fundacji sięga początku 1997 roku, kiedy to w ramach Projektu międzynarodowego utworzono Kanadyjsko - Polską Fundację Przedsiębiorczości (CPEF: Canada - Poland Entrepreneurs Foundation). W ciągu 7 lat, w ramach bezzwrotnej dotacji Rządu Kanady w wysokości 32 mln dolarów kanadyjskich, Fundacja udzieliła wsparcia finansowego ponad 1,4 tys. małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przeszkoliła 18 tys. przedsiębiorców. Ponadto, z inicjatywy Fundacji utworzono największy, makroregionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund S.A. Od 2003 Fundacja kontynuuje swoją dotychczasową działalność pod nową nazwą jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat Polska Fundacja Przedsiębiorczości kontynuuje idee na rzecz pomocy w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W tym celu Fundacja utworzyła 6 nowych Projektów pożyczkowych - Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych, wzmocniła i rozszerzyła realizację Programu Poręczeń Kredytowych oraz prowadziła intensywną działalność edukacyjną na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na potrzeby tych działań Polska Fundacja Przedsiębiorczości pozyskała dotacje Unii Europejskiej w łącznej wysokości 132 mln zł. W efekcie, wsparcie finansowe w formie pożyczek i poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wzrosło do blisko 4 tys. sztuk, a liczba przeszkolonych przedsiębiorców przekroczyła 40 tysięcy. Równolegle Fundacja intensywnie rozwija działalność szkoleniową na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do najważniejszych Projektów szkoleniowych w ostatnim okresie można zaliczyć:

  • "Partner lokalnej przedsiębiorczości - ABC Przedsiębiorczości". Szkolenia organizowane przy współpracy z Urzędami pracy dla osób bezrobotnych w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej i poszukiwania pracy. Rezultaty: 30% utworzyło przedsiębiorstwa, 35% zostało zatrudnionych po odbyciu szkolenia.
  • "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy". Projekt zrealizowany w partnerstwie z Oddziałem Szczecińskim Telewizji Polskiej. Zorganizowano 20 szkoleń oraz wyemitowano 20 programów telewizyjnych. Rezultaty: 306 przeszkolonych kobiet z czego 72 znalazło prace, 48 rozpoczęło działalność gospodarczą.
  • "Aktywna promocja zachodniopomorskiej przedsiębiorczości". Szkolenia i doradztwo mające na celu uruchomienie przedsiębiorstw. Uczestnicy, których biznesplany zostaną najlepiej ocenione otrzymują dotacje inwestycyjne oraz finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy. Rezultaty: projekt w realizacji.

W trakcie pierwszej części Jubileuszu w sali szkoleniowej "Toronto" ambasador Kanady w Polsce - David Preston oraz Prezes Fundacji Barbara Bartkowiak odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą wkład Kanady w budowę nowej siedziby i ośrodka szkoleniowego PFP mieszczącego się na ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie. Kompleks budynków powstał dzięki dotacji przekazanej poprzez Kanadyjską Agencję Współpracy Międzynarodowej (CIDA) w ramach Projektu Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (CPEF: Kanada - Poland Entrepreneurs Foundation) realizowanego w latach 1997-2003.

W trakcie przemówień okolicznościowych Ambasador Kanady podkreślił, że Fundacja jest dowodem największego sukcesu współpracy pomiędzy Kanadą i Polską, a efekty działania Fundacji stawiają cały projekt za wzór na skalę globalną. Gratulując sukcesu Fundacji wyraził pewność narodzin kolejnych inicjatyw i przedsięwzięć prowadzonych przez Fundację w celu wzmocnienia sektora MSP w Polsce oraz życzył kolejnego, tak owocnego dziesięciolecia działania.

Przedstawiciel CIDA (konsorcjum zarządzającego projektem CPEF) Pan Francois Labonte wskazał na rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw wspieranego przez Fundację jako kamienia węgielnego w rozwoju gospodarczym Polski.

Pan David McRae - ówczesny prezes CPEF wspomniał o szeregu barier, które należało pokonać w pierwszych etapach projektu, o instytucjach, z którymi Fundacja współpracowała na zasadzie partnerstwa oraz o powodach wyboru Pomorza Zachodniego na siedzibę Fundacji, regionu, który w 1997 roku odbiegał znacząco pod względem liczby małych i średnich przedsiębiorstw od reszty kraju.

Na zakończenie pierwszej części jubileuszu ambasador Kanady w Polsce - David Preston, Prezes PFP - Barbara Bartkowiak, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko oraz biskup Jan Gałecki przecinając wstęgę symbolicznie otworzyli nową siedzibę i ośrodek szkoleniowy Fundacji.

Po symbolicznym otwarciu zaproszeni goście mieli okazje zwiedzić siedzibę i ośrodek szkoleniowy. Nowa siedziba i ośrodek PFP to samodzielna nieruchomość składającą się z dwóch połączonych budynków usytuowanych w samym centrum miasta przy ul. Monte Cassino 32, w pobliżu Urzędu Miasta i Oddziału Telewizji Polskiej. Ośrodek dysponuje 7 salami szkoleniowymi z recepcją i foyer na serwis kawowy, w tym salą o powierzchni blisko 170 m2 i 150 miejscami siedzącymi z przeznaczeniem na konferencje. Siedziba i ośrodek dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (winda i podjazdy) oraz dysponują ok. 20 strzeżonymi miejscami parkingowymi dla klientów Fundacji. W zależności od potrzeb sale szkoleniowe można dzielić mobilnymi ściankami akustycznymi. O komfort uczestników szkoleń dba klimatyzacja i wentylacja całego budynku. Pomieszczenia szkoleniowe wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, takie jak tablice typu whiteboard, flipchart, ekrany do prezentacji itp. Dla podkreślenia wkładu strony kanadyjskiej sale szkoleniowe noszą nazwy najważniejszych miast Kanady, tj.: Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver i Niagara.

W trakcie drugiej części jubileuszu, podczas uroczystej Gali Wieczornej w operze na Zamku Książąt Pomorskich Prezes Fundacji Barbara Bartkowiak wspólnie z Ministrem Gospodarki Piotrem Woźniakiem wręczyli nagrody i wyróżnienia za wspieranie i rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Nagrody otrzymali:

  1. Rząd Kanady na ręce Davida Prestona - ambasadora Kanady w Polsce za Projekt CPEF
  2. Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego na ręce Norberta Obryckiego Marszałka Województwa za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym współutworzenie jednego z największych w Polsce - Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"
  3. Północna Izba Gospodarcza na ręce Dariusza Wieczorka Prezesa Izby dla największej izby gospodarczej w kraju za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Wyróżnienia PFP za realizację największego kanadyjskiego Projektu w Europie Środkowo - Wschodniej - Projekt Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (CPEF: Kanada - Poland Entrepreneurs Foundation) w latach 1997-2003 otrzymali przedstawiciele konsorcjum nadzorującego Projekt:

  1. David L. McRae - Prezes Zarządu CPEF
  2. Francois Labonte - konsorcjum/CIDA
  3. Alistair Sinclair - konsorcjum/CIDA, National Bank of Canada
  4. Paul Docet - konsorcjum/CIDA, Tecsult Eduplus

Minister Gospodarki przypomniał, że Fundacja pozyskała z Unii Europejskiej aż 132 mln zł dotacji. Unijne pieniądze pozwoliły na dodatkowe wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w którym Ministerstwo Gospodarki jest instytucją nadzorującą, Fundacja otrzymała aż 71 mln zł dofinansowania - podkreślił szef resortu gospodarki.

Minister Woźniak podkreślił również wielką rolę rządu Kanady w tworzeniu Fundacji. Przypomniał, że w latach 1997-2003 r. wówczas Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała od kanadyjskiego rządu bezzwrotną dotację w wysokości 32 mln dol. kanadyjskich. Korzystając z okazji raz jeszcze podziękował przedstawicielom Kanady za pomoc finansową oraz wsparcie know-how, bez których Fundacja nie mogłaby zaistnieć.

Na zakończenie Prezes Fundacji podziękowała licznie przybyłym gościom (ponad 500 osób), w tym przedstawicielom ministerstw, władzom wojewódzkim i samorządowym, osobom i instytucjom współtworzącym Fundację, przedstawicielom banków oraz instytucji partnerskich PFP, władzom wyższych uczelni, przedstawicielom ośrodków innowacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, a także mikro, małym i średnim przedsiębiorcom za gratulacje i słowa zachęty na przyszłość.

Prezes Bartkowiak podkreśliła również, że bez zaangażowania wielu osób i instytucji nie było by sukcesu Fundacji. Zadeklarowała równocześnie, że wraz z nowym okresem programowania UE na lata 2007-2013 Fundacja będzie podejmować nowe wyzwania, zabiegać o środki i tworzyć nowe instrumenty finansowe i projekty szkoleniowe w celu poprawy warunków działania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Na zakończenie Jubileuszu 10-lecia Prezes Fundacji zaprosiła wszystkich gości na przedstawienie operowe Stanisława Moniuszki pt. "Paria", które powstawało również przez 10 lat.

Relacja fotograficzna z Jubileuszu 10-lecia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

940_l029.jpg
941_l000.jpg
942_l001.jpg
943_l002.jpg
944_l003.jpg
945_l004.jpg
946_l005.jpg
947_l006.jpg
948_l007.jpg
949_l008.jpg
950_l009.jpg
951_l010.jpg
952_l011.jpg
953_l012.jpg
954_l013.jpg
955_l014.jpg
956_l015.jpg
957_l017.jpg
958_l016.jpg
959_l018.jpg
960_l019.jpg
961_l020.jpg
962_l021.jpg
963_l022.jpg
964_l023.jpg
965_l024.jpg
966_l025.jpg
967_l026.jpg
968_l027.jpg
969_l028.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej