Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP).

30.09.2005

W dniach 27-29.09.2005 roku w Świnoujściu-Kopenhadze odbył się IV Zjazd PSFP. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. PSFP zostało założone w 2002 roku przez reprezentantów pięćdziesięciu Funduszy Pożyczkowych z całej Polski, działających jako organizacje pozarządowe o charakterze non-profit. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

Podczas obrad uczestnicy zaprezentowali stan rozwoju funduszy i doświadczenia w zakresie wykorzystania pomocy strukturalnej UE w kontekście zagrożeń i możliwych usprawnień współpracy funduszy z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór pomocy strukturalnej UE. Jednocześnie członkowie PSFP dokonali wyboru władz na nową kadencję.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako aktywny członek PSFP corocznie uczestniczy w obradach i pracach Stowarzyszenia.

Relacja z uroczystości:

1296_news431.jpg
1297_news432.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej