Wspieramy Kobiety na Zachodniopomorskim Rynku Pracy.

23.09.2005

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Polska Fundacja Przedsiębiorczości uzyskała dofinansowanie na realizacje Projektu "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy". Projekt realizowany jest przez Fundację oraz Telewizję Polską S.A. Oddział Szczecin.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet bezrobotnych województwa zachodniopomorskiego i w konsekwencji stworzenie im możliwości podjęcia pracy lub założenia własnej firmy. Projekt ma przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy, promować równe szanse kobiet i mężczyzn. Jednocześnie ma zwalczać stereotypy i zachęcać pracodawców do zatrudniania kobiet. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie dwadzieścia szkoleń (24 h) w dwudziestu powiatach. Szkolenia będą się odbywać w 15-osobowych grupach i trwać będą trzy dni. Cykl szkoleniowy składa się z trzech części:

  • ABC prowadzenia działalności gospodarczej
  • Blok psychologiczno-aktywizujący: poszukiwanie pracy czy własna firma?
  • Warsztaty w zakresie przygotowania biznesplanu i efektywnego poszukiwania pracy

Integralną częścią projektu jest cykl 20 programów telewizyjnych emitowanych na antenie TVP3 Szczecin pt.: "Kobieta Przedsiębiorcza", w którym przedstawione zostaną sylwetki kobiet sukcesu. Bohaterki podzielą się swoimi doświadczeniami i obalą mity, że kobiety są gorszymi pracownikami. Program będzie propagował ideę równych szans na rynku pracy zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie od października 2005 do września 2006. Szczegółowy informacje, w tym zgłoszenie uczestnictwa oraz harmonogram, znajdują się na podstronie -> Kobieta przedsiębiorcza.

Gorąco zachęcamy do udziału w Projekcie !

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej