test1

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania przedsiębiorców - pieniądze UE na pożyczki dla mikro i małych firm

28.01.2005

Unia Europejska w ramach funduszy strukturalnych, zgodnie z działaniem "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" przeznaczy prawie 900 mln złotych na pożyczki, poręczenia kredytowe oraz fundusze typu seed capital dla małych i średnich przedsiębiorstw. O środki te bezpośrednio mogą ubiegać się fundusze pożyczkowe, poręczeniowe fundusze kapitału zalążkowego, które dalej będą udostępniać je przedsiębiorcom. Dla funduszy pożyczkowych pierwszy termin składania wniosków o dokapitalizowanie upływa z dniem 31 stycznia 2005.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako znaczący fundusz pożyczkowy w Polsce ubiega się o dokapitalizowanie w ramach regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych w tym:

1. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"
2. Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "WIELKOPOLSKA - PÓŁNOC"
3. Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "KUJAWIAK"

Dla przedsiębiorców otrzymanie dokapitalizowania dla ww. funduszy oznacza ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz środków obrotowych w formie pożyczek w kwocie maksymalnej do 120 tys. zł i okresie spłaty do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach nawet do 5 lat). Oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską - obecnie 9,46% w stosunku rocznym.

Zwiększenie kapitałów ww. funduszy pozwoli na udostępnienie oferty pożyczkowej większej liczbie przedsiębiorców oraz dotarcie z ofertą na obszary gdzie fundusze pożyczkowe były słabo rozwinięte lub w ogóle nie występowały.

O pożyczki będą mogli ubiegać się mali przedsiębiorcy spełniający następujące kryteria:

- zatrudnienie średnioroczne mniej niż 50 osób,
- roczny obrót lub suma aktywów bilansu nie przekraczającą 10 mln euro,
- nie znajdują się w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji.

Przewiduje się, że ostateczna decyzja o dokapitalizowaniu nastąpi w połowie drugiego kwartału 2005 roku.

Szczegółowe informacje na temat regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych prowadzonych przez PFP znajdują się na podstronie Fundacji pn. "Pożyczki".
Informacje nt. zasad i warunków dokapitalizowania funduszy znajdują się na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - instytucji wdrażającej Program: www.parp.gov.pl/strukturalne.html

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej