Poręczenia dla przedsiębiorców ubiegających się o pożyczki w Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Pomeranus

30.07.2004

W dniu 30 lipca 2004r zostało podpisane porozumienie (List Intencyjny) pomiędzy Regionalnym Funduszem Pożyczkowym "Pomeranus", prowadzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, a Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK).
Dzięki temu porozumieniu przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę z RFP Pomeranus, nieposiadający wystarczającego, własnego zabezpieczenia spłaty pożyczki będą mogli ubiegać się wkrótce (od września 2004 roku) o poręczenie z ZRFPK.
Planuje się, że wszelkie formalności z tym związane przedsiębiorcy będą załatwiać w jednym miejscu w Punktach Obsługi Funduszu RFP Pomeranus.

1273_rfpp1.jpg
1274_rfpp2.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej