Certyfikat ISO 9001: 2001 dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - potwierdzenie gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług

16.09.2004

W dniu 9 września br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w wyniku procesu certyfikacji przeprowadzonej przez auditora - firmę ZETOM-CERT Sp. z o.o. z Warszawy, uzyskała certyfikat systemu jakości ISO 9001:2001.
Przyznany certyfikat potwierdza spełnienie przez Fundację wymagań normy PN-EN ISO 90001:2001 w zakresie projektowania i świadczenia usług finansowych, usług szkoleniowych oraz świadczenia usług doradczych.
Uzyskanie certyfikatu potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez Fundację na rzecz MSP.
Warto zaznaczyć, że przyznany certyfikat jest zgodny z Regulaminem Krajowego Systemu Usług dla MSP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, systemu, o którego akredytację ubiega się Fundacja.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej