Ceremonia transformacji Kanadyjsko - Polskiego Programu Przedsiębiorczości (CPEF)

19.09.2003

W dniu 19 września 2003r. w Szczecinie odbyło się uroczyste przekazanie przez Rząd Kanady na rzecz Polski, programu wspierającego tworzenie oraz rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw znanego pod nazwą "Kanadyjsko - Polska Fundacja Przedsiębiorczości" / Canada - Poland Entrepreneurs Foundation (CPEF). Od października 2003 ta sama Fundacja, pod nową nazwą jako "Polska Fundacja Przedsiębiorczości" będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność.

  1. Informacja o Programie CPEF realizowanym przez Kanadyjsko - Polską Fundację Przedsiębiorczości 1997-2003

   Program CPEF powstał na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Rządem Polskim i Rządem Kanady. Głównym elementem Programu CPEF było powołanie na początku 1997 roku Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, która uzyskała od Rządu Kanady dotacje przeznaczone na pomoc w finansowaniu rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Misją Programu CPEF była pomoc w tworzeniu i rozwoju MSP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Północno-Zachodniej. W ciągu 7 lat w ramach bezzwrotnej dotacji, Rząd Kanady przeznaczył 32 mln dolarów kanadyjskich, co pozwoliło Fundacji na udzielenie wsparcia finansowego w formie kredytów, pożyczek i poręczeń kredytowych ponad 1,5 tys. małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przeszkolenie 18 tys. przedsiębiorców. Jednym z istotnych elementów Programu CPEF było utworzenie w 2001 roku Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND, będącego drugim co do wielkości funduszem poręczeń kredytowych w Polsce i największym funduszem o charakterze makroregionalnym.

   Do tej pory Fundacja wraz z partnerami udzieliła bezpośredniego wsparcia finansowego dla MSP w wysokości 215 mln zł, z tego w ramach:

   • programu kredytowego (Program Branch Network) - 143 mln zł, dla 769 MSP
   • programu poręczeń kredytowych (Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND) 59 mln zł, dla 325 MSP
   • programu pożyczkowego dla mikro i małych firm (Kanadyjski Program pożyczkowy) - 13 mln zł, dla 432 przedsiębiorców

   Partnerami Fundacji są m.in. 22 Inkubatory Przedsiębiorczości funkcjonujące na terenie całego kraju oraz dwa banki partnerskie - Pekao S.A. i Bank Zachodni WBK S.A.

  2. Informacja o kontynuacji działalności CPEF przez Polską Fundację Przedsiębiorczości

Od października br. Fundacja będzie zarządzana przez stronę polską i pod nową nazwą, jako "Polska Fundacja Przedsiębiorczości" poprzez szerokie wsparcie finansowe (kredyty, pożyczki, poręczenia kredytowe) oraz usługi szkoleniowo - doradcze na rzecz MSP będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie obszaru działania, rozwijanie działalności pożyczkowej oraz korzystając z doświadczenia międzynarodowego Fundacji zintensyfikowanie usług szkoleniowo-doradczych z zakresu pozyskiwania środków pomocowych dla MSP z funduszy europejskich. Stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości obejmie dotychczasowy Prezes CPEF - Pani Barbara Bartkowiak.

Relacja z uroczystości:

1252_pfp2.jpg
1253_pfp5.jpg
1254_pfp1.jpg
1255_pfp3.jpg
1258_pfp5.jpg

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej