Poręczenia kredytowe

Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

Polska FuPolfundndacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. utworzyła w 2001r. Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Zasadniczym celem jest przejmowanie części ryzyka związanego z kredytowaniem działalności gospodarczej poprzez udzielanie poręczeń  mikro, małym i średnim Przedsiębiorcom oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy. więcej >

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

Głównym zadaniem Funduszu Pomerania jest ułatwianie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. więcej >