Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE” prowadzony jest w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, spełniających warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.), utworzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Celem Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE” realizowanym w ramach inicjatyw y JEREMIE jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju

 

Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia
  kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 400 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 0% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczki od 1,0% p.a.
 • brak opłaty manipulacyjnej oraz prowizji
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy

Regulamin udzielania pożyczek:

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02

I Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, 61-441 Poznań, tel. 61 673 45 33, 61 673 45 34, 61 673 45 37, tel. kom. 664 917 710, 664 381 113

II Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu
ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań (przy rondzie Starołęka), tel./fax 61 875 56 43

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Pile
al. Niepodległości 33, pokój 301, 64-920 Piła, tel./fax 67 211 62 90

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lesznie
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno, tel. 65 32 22 118, 882 195 834

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej