Mała Pożyczka Rozwojowa (do 500 tys. zł)

Loga

Celem projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy Województwa Lubuskiego jest finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa lubuskiego. Wsparcie w ramach tego projektu będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 poprzez udostępnienie przedsiębiorcom sektora MŚP z woj. lubuskiego środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29 marca 2019 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 6 mln złotych na udzielnie 24 Małych Pożyczek Rozwojowych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 7 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa lubuskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych z oprocentowaniem od 0,92% bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego tj. Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym również będących w fazie start-up.

Loga UE

Mała Pożyczka Rozwojowa

 • Kwota pożyczki do 500 000,00 zł
 • Okres karencji do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie od 0,92% dla start-upów i od 2,44% dla firm niebędących start-upami
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie ich konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:
  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
  • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
  • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
  • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
  • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

 

 Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

  

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 73 15, 602 173 447, 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra, tel. 538 810 267, 882 436 140

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej