Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wydruk oraz dostarczenie materiałów promocyjnych

29.06.2017

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin składania ofert: 06.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe >>

Metryczka >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>